Industriplåtslageri

Industrierna i området tar ofta våra plåtslagare till hjälp när det gäller udda lösningar inom produktionen.
Luft som ska suga och blåsa, spån av t.ex. trä eller metall ska flyttas, sådant är vi bra på.