Företagsledning

 Per Erlandsson är VD, delägare och har teknisk högskoleutbildning och har varit verksam inom företaget sedan 1991. Per arbetar främst som konstruktör och projektledare för fastighets och processventilationsanläggningar. Per dimensionerar och ritar i MagiCAD efter kundens behov och önskemål.

 Ronny Erlandsson är gymnasieingenjör och har varit verksam inom företaget sedan våren-08. Ronny har ett förflutet som konstruktionschef och projektledare i fastbränslebranschen och har därmed stor erfarenhet gällande konstruktion och dimensionering av materialtransport och processanläggningar.

 Gösta Erlandsson är majoritetsägare, styrelseorförande och grundare av företaget har varit yrkesverksam som plåtslagare sedan mitten på 60-talet. Gösta behärskar allt inom traditionellt byggnadsplåtslageri samt har stor erfarenhet av konstruktion och tillverkning av stofttransportanläggningar och processventilation inom industrin.