Företagspresentation

AB Järnforsens Plåtslageri är ett företag med 26 anställda inkl. ledningen och en årsomsättning på ca 40.000.000:-. Företaget har sitt säte i Järnforsen och har en produktionslokal på ca 2500m2 med en modern maskinpark för plåtbearbetning och svetsning. Våra kunder består av privatpersoner, kommuner, byggbolag, industriföretag m.fl. Vi utför all slags uppdrag såsom byggnadsplåt, fastighets och processventilation inkl. konstruktion och funktionsansvar, processventilationsanläggningar med lufttransport, legotillverkning till industrin, komfort och ljudisolering, smidesarbeten m.m. Vi strävar efter att hålla en stor bredd på verksamheten och att vara flexibla. Vi har möjligheter att tillverka det mesta i vår egen verkstad och har konstruktionskunskapen inom företaget. Vår filosofi är att kombinera ingenjörskunskap och modern teknik med genuin yrkeskunskap.