Namn Antal år i yrket Befattning Speciella kunskaper
Gösta Erlandsson 52 år Styrelseordförande Byggplåt,     Processventilation.
Per Erlandsson 25 år VD Konstruktör Arbetsledare Fastighetsventilation, Processventilation, Ritning och konstruktion
Ronny Erlandsson 31 år Projektledare Konstruktör Arbetsledare Processventilation, Smide, Ritning och konstruktion
Jan Ove Ryden 50 år Plåtslagare Byggplåt, Taktäckning, Byggplåt på kulturbyggnader.
 Micael Stenander  31 år  Plåtslagare Processventilation, Byggplåt. Ventilation
Jerry Ryden 31 år Plåtslagare Byggplåt
Jonas Asp 29 år Plåtslagare Spånhantering, ventilation, byggplåt.
Patrik Ryden 28 år Plåtslagare Arbetsledare Byggplåt, Taktäckning,   Byggplåt på kulturbyggnader, Processventilation.
Anders Ekholm 31 år Isolerare Isolering och beklädnad till hygienindustin, byggplåt och ventilation.
Mattias Cederberg 19 år Plåtslagare Byggplåt, ventilation, smide, industri och vent.-service.
Jonas Stålgren 15 år Plåtslagare Smide och svets, industriservice.
Gabriel Munther 2 år Montör Processventilation
Joakim Munther 11 år Plåtslagare, Snickare Processventilation, Byggnadssnickeri, Smide.
Marcus Sjösten 10 år Plåtslagare Processventilation, ventilation.
Peter Solberg 31 år Plåtslagare Ventilation.
Gert Josefsson 33 år Svetsare Smide och svets, industriservice.
Oliver Pettersson 8 år Plåtslagare Smide och svets, industriservice, Isolering och ytbeklädnad
Jon Arvidsson 6 år Plåtslagare Smide, svets, industriservice Ventilationsinjustering
Helena Olausson 23 år Plåtslagare Plåtbearbetning, tillverkning.
Niklas Rydèn 2 år Skärmaskinsoperatör Skärmaskin, tillverkning beslag lister m.m
Camilla Rydèn 18 år Adm. Administration och ekomomi
Laila Erlandsson 45 år Adm. Administration och ekomomi
Ylva Welinder 9 år Adm. Administration och ekomomi
Rickard Rudbrant 1 år Plåtslagare Ventilation, Smide
John Widegärd 3 år Konstruktör 3D Cad Inventor.
Rasmus Rydèn 3 år Plåtslagare Byggplåt