Vi har av ÅBRO Bryggeri fått uppdraget att utföra ny luftbehandlingsanläggning för nybyggnad av Tapphall. Arbetet pågår under hösten och vintern och beräknas vara klart för besiktning 28/2-2012.